21.7.09

Barbeciw yng Ngholeg y Bala wythnos 'steddfod

BBQ Coleg y Bala

Eisteddfod 2009 yng Ngholeg y Bala

Gwasanaeth i'r Teulu â Barbeciw

Prynhawn Iau, Awst 6ed 5 o’r gloch

Oedolion £5.00 Plentyn £2.00


Llenwch y bonyn a’i ddychwelyd i’r Coleg neu Babell yr Eglwysi ar y Maes neu ffoniwch y Coleg ar 01678 520565 os gwelwch yn dda erbyn dydd Mawrth 4ydd.

Coleg y Bala
Ffordd Ffrydan
5 munud o faes yr Eisteddfod.
Croeso cynnes i bawb!