18.7.09

Gwasanaeth Amgen yn 'steddfod Bala

Cwrdd Amgen Coleg y Bala

Gwasanaeth Amgen

yng ngofal Gwyn Rhydderch a chyfeillion: cyfle i bawb o bob oed i ddod ynghyd i addoli Duw a gwrando ar dystiolaeth thai o bobl ifanc Cymru

Dydd Sul 2 Awst (Sul cyntaf y 'steddfod)
5pm - Coleg y Bala
5 munud o faes yr Eisteddfod


Croeso i Bawb!