13.1.09

Noson 'Hawl i Holi' yn Nanternis

Bu tipyn o drafod yn festri Capel Nanternis ar nos Sul, 11 Ionawr. Cynhaliwyd Seiat Holi a oedd wedi'i threfnu gan griw Y Ffordd Ymlaen.

Gareth Ioan oedd yn cadeirio ac ar y panel oedd Wyn Thomas, gweinidog gyda'r Undodwyr yn ardal Llambed, a Dafydd Tudur, a oedd wedi ei neilltuo fel arweinydd ar Eglwys Annibynnol Llwyncelyn y prynhawn hwnnw.

Cafwyd cwestiynau ar amrywiaeth o bynciau, gan gynnwys ethol Barack Obama yn Arlywydd yr Unol Daleithiau, y ddameg neu wyrth sydd fwyaf oedd ag arwyddocad neilltuol i aelodau'r panel, y gwahaniaeth rhwng Annibynwyr ac Undodwyr, stori ddoniol yn ymwneud a'n profiadau Cristnogol/ysbrydol, dyfodol y weinidogaeth a'r modd y dylai'r eglwys dystiolaethu ac estyn allan i'r gymuned.

Os hoffech wybod mwy am weithgareddau Y Ffordd Ymlaen, mae croeso i chi ddod i gwrdd yr Eglwysi Rhyddion yn y Tabernacl, Aberteifi, am 6yh, nos Sul, 18 Ionawr. Bydd y gwasanaeth o dan ofal criw Y Ffordd Ymlaen a bydd yn gyflwyniad i'w gweledigaeth a'u gweithgareddau.