4.1.09

Cwrs Alffa yn cychwyn yn Llandysul!

Bydd cwrs Alffa yn y Gymraeg yn cychwyn yng Ngwesty'r Porth, Llandysul, nos Fawrth yma (6 Ionawr) am 8 o'r gloch. Bydd ail sesiwn yn r'un amser ar nos Iau. Wedi hynny bydd y cwrs yn parhau bob nos Fawrth, r'un lle a r'un amser. Ymunwch hefo ni os hoffech chi wybod mwy am sylfaeni'r ffydd Gristnogol!

Am ragor o wybodaeth am y cwrs, ymwelwch a gwefan Alffa Cymraeg.

Os nad ydych yn gallu ymuno a ni, cewch glywed sut aeth y sesiwn gyntaf cyn bo hir ...