7.1.09

Sesiwn gyntaf Cwrs Alffa, Llandysul

Daeth criw o naw ynghyd ar noson oer yng Ngwesty'r Porth, Llandysul, i archwilio sylfaeni'r ffydd Gristnogol ac ystyried a oes mwy i fywyd. Y cwestiwn dan sylw oedd 'Cristnogaeth: Diflas, Amherthnasol, Anwir?' a chyffyrddodd y drafodaeth a sawl agwedd o Gristnogaeth yn ogystal a'r gymdeithas yr ydym yn byw ynddi yng Nghymru heddiw.

A yw pobl heddiw yn gweld Cristnogaeth fel rhywbeth diflas, amherthnasol ac anwir? Os ydyn nhw, pam? Gallwch gyfrannu eich sylwadau trwy ymateb i'r blogiad hwn, neu, os oes gennych ddiddordeb mewn dilyn cwrs Alffa, ymwelwch a gwefan Alffa Cymraeg neu cysylltwch gyda ni: cristnogblog.blogspot.com

Bydd ail sesiwn Cwrs Alffa Llandysul yn cael ei chynnal yng Ngwesty'r Porth, Llandysul, am 8 o'r gloch ar nos Iau, 8 Ionawr. Wedi hynny, bydd y sesiynau yn wythnosol. Cadwch lygad ar Cristnogblog am ragor o wybodaeth!