20.12.08

Fideo o Dewi Hughes yn trafod 'Power and Poverty'

Ches i'r fraint o fod yn lansiad Cymru o gyfrol ddiweddaraf Dewi Arwel Hughes ddechrau'r mis. Roedd y Camera fideo gyda mi felly fe wnes i recordio'r sgwrs gyda Dewi; dyma hi i chi, mwynhewch...