23.11.08

Torri Syched yn Llandysul

Mae wythnos wedi mynd heibio ers i griw o rhyw ddeg ohonon ni o Aberystwyth fynd lawr i gynnal gwasanaeth byr, anffurfiol yn Llandysul. Daeth criw o bobl o bob oed ynghyd yng nghanol Llandysul i gyd addoli a chydweddio a chael cymdeithas, paned o de a bisgedi!

Arweiniwyd yr addoli bywiog gan Bethan Thomas ar y gitar, Angharad Watkins ar y piano ac Arawn Glyn ar y bongos. Canwyd nifer o ganeuon newydd a chyfoes ynghyd ag ambell hen ffefryn. Yn dilyn esboniad gan Owain Roberts o bwrpas Torri Syched, rhoddodd Rhodri Glyn grynhoad o Salm 40, gan ganolbwyntio ar ystyr a phwrpas addoli. Roedd cyfle agored i bawb i weddio ac i ofyn cwestiynau.

Diolch i bawb yn Llandysul am y cyfle i gael mynd yno. Roedd criw Aberystwyth i gyd wedi mwynhau'n arw ac efallai y cawn gyfle i fynd yn ol rywbryd yn y dyfodol.

Os hoffech chi ofyn i griw Torri Syched ddod i gynnal gwasanaeth yn eich pentref chi, gadewch i ni wybod!!!