19.11.08

Astudiaeth Feiblaidd Nant y Benglog


Nos Fawrth, daeth criw o aelodau Eglwys Nant y Benglog at ein gilydd ar aelwyd yng Nghapel Curig i edrych yn fanylach ar Marc 2:13-17. Yn y darn bychan hwn, gwelwyd Lefi, y casglwr trethi, yn dod yn ddisgybl i Iesu Grist. Hefyd, buom yn trafod mor syfrdanol oedd neges Iesu wrth iddo ymateb i rwgnach y Phariseaid trwy ddweud "Dw i wedi dod i alw pechaduriaid, dim y rhai sy’n meddwl eu bod nhw heb fai."
Un peth a'n tarodd oedd mor berthnasol oedd galwad Iesu i bob cyfnod. Yr un yw pobl, rhai yn hunan gyfiawn, eraill yn cael eu hysgymuno gan gymdeithas. Er hyn, un Gwaredwr sydd i bawb o bob cefndir, ac Iesu Grist yw hwnnw.
Er nad yn ein capel y cynhaliwyd yr astudiaeth, mae'n parhau yn agored, er gwaethaf rhai sibrydion diweddar iddo gael ei addasu i fod yn stiwdio! Er gwybodaeth, mae'r capel ar ochr dde yr adeilad.