21.10.08

Dewch i Dorri Syched

Nos Sul diwethaf cynhaliwyd Torri Syched cyntaf yr Hydref yn nhafarn y Cwps, Aberystwyth am 8.30yh.

Grwp o bobl ifanc yw Torri Syched, a'r bwriad yw dod at ein gilydd i gyd addoli a chyd weddio.

Cynhaliwyd y sesiwn nos Sul diwethaf gan Arawn Glyn a ddarllenodd amrywiaeth o ddarnau o'r Beibl gan geisio ateb rhai o'r cwestiynau sy'n cael eu gofyn yn aml am Gristnogaeth heddiw. Arweiniwyd yr addoli gan Bethan Thomas.

Mae croeso i bawb i ymuno gyda ni. Rydym hefyd yn bwriadu cynnal sesiwn o Torri Syched gyda chriw o Landysul ar 16 Tachwedd. Cysylltwch a ni os hoffech fwy o wybodaeth!