13.11.08

Torri Syched ar daith!

Ydy, mae Torri Syched yn mynd ar daith yr holl ffordd lawr i Landysul!

Nos Sul nesaf, 16 Tachwedd, am 5.30yh yn Ysgol Gynradd Llandysul, bydd criw ohonon ni o Aberystwyth sydd fel arfer yn cyfarfod yn y Cwps ar nos Sul, yn mynd i gynnal sesiwn o Dorri Syched gyda chriw o bobl ifanc yn Llandysul.

Y bwriad yw cael cyd addoli a chyd weddio, cymdeithasu a chyfarfod a phobl newydd, yn ogystal ag ateb rhai cwestiynau a fydd gan y criw gan eu bod nhw hefyd yn bwriadu cynnal sesiynau o addoliad ar nos Sul yn Llandysul.

Os hoffech ymuno gyda ni, croeso i chi yn Ysgol Gynradd Llandysul am 5.30 nos Sul nesaf!