29.6.08

Yn meddwl beth i'w wneud ar nos Lun ....

Dewch i astudiaeth Feiblaidd yn Aberystwyth nos fory! Rydym wedi bod yn astudio llyfr Nehemeia ar nosweithiau Llun dros yr wythnosau diwethaf. Nos fory byddwn yn darllen Nehemeia 11. Croeso i chi gysylltu gyda ni os hoffech ymuno unrhyw bryd!