18.6.08

Beibl.net yn trydar ar twitter

Mae beibl.net bellach yn trydar ar twitter a gallwch dderbyn adnod fel neges destun yn ddyddiol! Os nad ydych eisoes yn defnyddio twitter, pwyswch yma i gofrestru.

Gallwch hefyd gael eich hysbysu am y straeon diweddaraf ar Cristnogblog trwy ei ddilyn ar twitter! Pwyswch yma.