21.7.08

Garin Jenkins yn y Bala mis Awst!

Nos Sul, 17 Awst 2008 bydd Garin Jenkins yng Nghanolfan Hamdden Y Bala. Bydd yn siarad am ei fywyd a'i ffydd ar, ac oddi ar y cae rygbi. Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.