11.6.08

Torri Syched

Gwpwl o wythnosau yn ôl cafwyd Torri Syched olaf y flwyddyn golegol yn y Cŵps, Aberystwyth.

Y Brodyr Llwyd fu'n arwain yr addoli (Rhys a Cynan, nid y mynachod!), gydag Owain Roberts yn cyfeirio'n sylw at ein cyfrifoldeb fel Cristnogion yn gyntaf oll i roi'n ffydd yn llwyr yn Iesu Grist.

O ganlyniad i'r gred hon yn Iesu, dylem fod yn caru a gofalu am eraill, gan gynorthwyo gwaith elusennol, fel y gwelir yn y diagram syml isod.Trwy enghreifftiau o'r Beibl - Galatiaid 3 ac Iago 2 dangoswyd y camgymeriadau arferol o or-bwysleisio un agwedd ar draul y llall, a'r cyngor na ddylem fod yn gwneud yr un camgymeriadau!
Cafwyd cyfarfod bendithiol ac arweiniad amserol iawn gyda chymaint o alw am gymorth elusennau yn dilyn trychinebau mewn gwahannol rannau o'r byd.