28.5.08

Adar y nefoedd!

A hoffech chi gael gwybod bob tro y bydd rhywbeth newydd yn ymddangos ar Cristnogblog?

Gan ddefnyddio twitter, gwefan sy'n ddigon tebyg i Facebook, mae'n bosibl 'dilyn' Cristnogblog a derbyn ebost neu neges destun bob tro y bydd eitem newydd yn ymddangos ar y wefan!

Mae hefyd yn ffordd wych i ddod i adnabod Cristnogion eraill a chadw mewn cysylltiad â'n gilydd.Os oes well gennych gadw at y pethau sy'n gyfarwydd i chi, ymunwch â'r grwp Cristnogblog ar Facebook.