5.3.08

Cwis Mawreddog UCCA

Mae pawb yn joio cwis ac yn wir nid oedd Nos Fercher yn eithriad! Gyda Rhun Emlyn yn gwisfeistr mewn siaced ledr, diodydd Fresh Ground a rownd cyfan ar Bobol y Cwm roedd y noson yn lwyddiant sicr!
Bwriad Undeb Cristnogol Cymraeg Aberystwyth yw cynnal amryw o ddigwyddiadau i geisio codi ymwybyddiaeth yr undeb ymhlith myfyrwyr Aber ond ein nod pennaf yw rhannu'r efengyl gyda nhw. Roedd y cwis yn gyfle i hyrwyddo ein cwrs Darganfod Cristnogaeth sy'n cael ei gynnal bob nos Iau am 7 y.h yn Ystafell Gyffredin Hyn, Pantycelyn. Dangoswyd ffilm fer ar ddiwedd y cwis i annog pobl i feddwl am bwrpas bywyd. Rhai misoedd yn ol aethom o amgylch Pantycelyn yn gofyn i'r preswylwyr pam eu bod wedi dewis dod i Aber ac yna beth, yn eu tyb hwy, yw pwrpas bywyd? Ar ddiwedd y ffilm dangoswyd eiriau Iesu Grist, a'i ymateb Ef i'r cwestiwn:

" Yr wyf fi wedi dod er mwyn i ddynion gael bywyd, a'i gael yn ei holl gyflawnder."
Ioan 10:10
Y tim buddugol oedd "Y Cawrion", llongyfarchiadau, gobeithio i chi fwynhau eich gwobr!

Ein syniad nesaf yw cynnal noswaith meic agored felly cadwch eich clustiau yn agored...yn llythrennol!