4.3.08

Beibl.net - y diweddaraf


Dyma nodyn sydyn i’ch hysbysu fod Beibl.net ar ôl deufis rhwystredig yn gwella gam wrth gam! Mae fersiwn anllygredig o’r wefan bellach nôl arlein. Yn ogystal mae nifer cyfyngedig o’r adnoddau ar gael. Rhaid pwysleisio fodd bynnag nad ydi’r wefan yn gwbl holliach. Rydym yn gobeithio symud y wefan i weinydd newydd a fydd yn sicrhau fod y wefan yn fwy dibynnadwy.

Os ydych chi’n dal i weld fersiwn llygredig o’r wefan arlein bydd angen i chi ddileu eich ‘Temporary Internet Files’ yn eich porwr we (Internet Explorer, Firefox ayyb) ac yna cyfeirio’r porwr at http://www.beibl.net/.

Diolch am eich hamynedd!