6.3.08

Alffa Cymraeg!Yn ddiweddar fe fues i am drip i Lundain am benwythnos a chael y cyfle i fynd i wasanaeth yn Eglwys Holy Trinity Brompton. Mae’r eglwys hon yn adnabyddus fel man geni’r Cwrs Alffa.

Pwrpas y cwrs yw cyflwyno hanfodion y ffydd Gristnogol yn syml ac mewn awyrgylch anffurfiol. Ers dechrau’r nawdegau mae’r cwrs hwn wedi lledaenu’n aruthrol o gyflym trwy Brydain a ledled y byd. Erbyn hyn credir fod dros 11 miliwn o bobl ar draws y byd wedi dilyn y cwrs mewn 163 o wledydd.

Un o’i gryfderau mawr yw ei fod yn gallu estyn dros pob math o finiau ac mae pob math o addasiadau gwahanol o’r cwrs i’w cael yn cynnwys Alffa i fyfyrwyr, Alffa i Ieuenctid, Alffa mewn Carchardai, Alffa yn y lluoedd arfog, Alffa mewn cyd-destun Catholig, Alffa yn y gweithle, Alffa i bobl hyn … (ydw i wedi gwneud fy mhwynt?!!!). Yn ogystal, mae’r cwrs bellach wedi ei gyfieithu i nifer o ieithoedd gwahanol.

Ond beth am Alffa yn y Gymraeg? Wel, mae Alffa wedi bod yn rhedeg drwy gyfrwng y Gymraeg ledled Cymru ers nifer o flynyddoedd ond am y tro cyntaf mae Alpha International (sydd â swyddfa yn yr Eglwys yn Llundain) wedi penodi Cymraes o'r enw Bethan Mogford yn 'Relationship Manager' ar gyfer Cymru. Mae hi’n awyddus iawn i gefnogi pobl sy’n cynnal y cwrs yn barod yn ogystal â phobl sydd â diddordeb rhedeg y cwrs yn y dyfodol. Gallai hyn olygu trefnu hyfforddiant a chyngor i arweinwyr ac edrych ar ffyrdd o wella’r adnoddau sydd ar gael yn y Gymraeg a mwy…

Felly, os ydych chi:-

- yn rhedeg cwrs ar hyn o bryd
- a diddordeb mewn rhedeg cwrs yn y dyfodol
- ddim yn gyfarwydd a’r cwrs Alffa ond eisiau gwybod mwy
- yn gyfarwydd a’r cwrs Alffa ond eisiau gwybod mwy

… cadwch olwg am fanylion diwrnod ‘Alffa Cymraeg’
(cyfarfod a fydd yn gyfle i drafod a darganfod mwy waith Alffa Cymraeg)
… ymunwch â’r grŵp Facebook ‘Alffa Cymraeg’ ar y we,
… cysylltwch â Bethan Mogford am unrhyw rheswm/ cael sgwrs/ gofyn cwestiwn:
bethan.mogford@alpha.org.uk
ffon: 020 7052 0495

Mae mwy o wybodaeth i’w gael ar y gwefannau canlynol:

Gwefan Alffa Cymraeg – http://www.alffa.org/
Gwefan Ryngwladol Alpha – http://www.alpha.org/
Gwefan Ffrindau Alffa – http://www.alphafriends.org/