8.2.08

I'w roi yn y dyddiadur ... Oedfa Gyfoes, 1 Mawrth 2008