8.2.08

Cylchlythyr ac e-fwletin newydd

Mae gan yr Hen Gorff driciau newydd - cylchlythyr a bwletin electronig newydd.

Mae'r ddau yn rhannu'r enw Rhwydwaith (neu Network yn Saesneg), a'r gobaith yw y byddant yn fodd o rannu newyddion da a syniadau gwahanol, er mwyn i ni geisio ysbrydoli'n gilydd ac osgoi colli golwg ar yr hyn sy'n bwysig.


Gyda diwyg cyfoes ac yn llawn o luniau, mae cyfryngau Rhwydwaith yn ceisio dangos bod Crist yn berthnasol i ni heddiw - a bod ei eglwys yn fyw ac yn fywiog!


Does dim rhaid bod yn aelod o'r Eglwys Bresbyteraidd i'w mwynhau: gallwch lawrlwytho copi o'r rhifyn cyntaf o'r cylchlythyr neu roi eich henw ar restr dderbyn y bwletin drwy ymweld รข gwefan yr Eglwys Bresbyteraidd.