23.11.07

Trysor yn y Nef


Dros y flwyddyn ddiwethaf mae’n criw astudiaeth yn Aberystwyth wedi bod yn astudio’r Bregeth ar y Mynydd a byddwn yn dod i’w diwedd yn o fuan. Nos Lun yn fflat Owain buom yn astudio’r syniad o Drysor yn y Nef (Mth. 6: 19-21) ac yn trafod y wobr anhygoel sydd i’w chael yn nhragwyddoldeb trwy Iesu Grist ac mor ddiwerth yw pethau materol o’u cymharu â hyn.


Hefyd buom yn sôn am ein cyfrifoldeb fel Cristnogion i fod a’n ‘bryd ar y pethau sydd uchod, nid ar y pethau sydd ar y ddaear.Colosiaid 3:2, gan mai anwadal ac ansicr yw pethau’r byd tra bod cariad Duw yn ddiderfyn.

Byddwn yn yr wythnosau i ddod yn ystyried pa ran o’r Beibl i’w ddilyn yn y dyfodol, croeso i chi adael rhai awgrymiadau neu sylwadau ar yr hyn y gallwn droi ein sylw ato nesaf!