23.11.07

Lansio 'LLUNiaeth' - Ffotograffiaeth Gristnogol

Hoffwn wahodd unrhyw un sydd â diddordeb mewn ffotograffiaeth (ffotograffwyr neu werthfawrogwyr ffotograffau) i ymaelodi â'r grwp LLUNiaeth ar Flickr! Yn ogystal a bod yn gronfa i ffotograffau Cristnogol o bob math, bydd LLUNiaeth yn cynnal cystadleuaeth fisol i gyfuno adnod o'r Beibl â ffotograff trawiadol!

Bydd aelodau'r grwp yn cael thema bob mis (e.e. llawenydd, goleuni, tragwyddoldeb). Byddant yn cyfuno adnod ar y thema honno â ffotograff gwreiddiol ac yn anfon eu cynigion misol i'r grwp 'LLUNiaeth'. Mae gan y cystadleuwyr ryddid i ddewis a ydynt am roi testun yr adnod yn y llun ei hun, neu ei gadw fel teitl yn unig.
Dyma'r math o beth allai gael ei baratoi ar y thema 'tawelwch', er enghraifft:


Bydd yr aelodau yn pleidleisio dros eu hoff lun ar ddiwedd pob mis a bydd y ffotograff buddugol yn cael ei arddangos ar Cristnogblog. Y ffotograffydd buddugol fydd yn dewis thema ar gyfer y mis canlynol.
Y thema ar gyfer mis Rhagfyr yw 'Nadolig'. Pob hwyl gyda'r tynnu lluniau!