25.11.07

Oedfa yng Nghapel Degwel, Llandudoch


Teithiodd criw o Aberystwyth i Landudoch ar fore Sul i arwain addoliad yng Nghapel Degwel (Annibynwyr). Roedd yno gynulleidfa o tua 30, gan gynnwys y deg o Aberystwyth. Pregethodd Owain Roberts ar yr adnodau Mathew 22:34-40 a 1 Corinthiaid 13:1-13 ac ar y testun 'Cariad'.

Dyma fraslun o drefn y gwasanaeth a'r rhai oedd yn cymryd rhan: Croeso a chyflwyniad bach i bawb (Hawys Tomos); Cyhoeddi a chasgliad; Salm (Rhys Davies); Gweddi (Gwenno Teifi); Emyn 1 - CFf:321 (Dafydd Tudur ac Elin Mair Griffiths); Darlleniad - Mth 22:34-40 a 1 Cor 13:1-13 (Hawys Tomos); Emyn 2 - CFf:416 (DT ac EMG); Gweddi (Rhodri Glyn a DT); Emyn 3 - CFf:323 (DT ac EMG); Pregeth (Owain Roberts); Emyn 4 - CFf:205 (DT ac EMG); Bendith.

Diolch yn fawr i eglwys Capel Degwel am y croeso cynnes!