26.11.07

Gobaith yr Adfent 2007


i gyd-fynd â Dydd AIDS y Byd

Eglwys y Groes, Maesgeirchen, 7.00pm, 28 Tachwedd, 2007

Noson Caws a Gwin

Adloniant gan bobl ifanc yr ardal

Sgwrs gan Fatima Koshokova, partner Cymorth Cristnogol o Kyrghystan sy’n gweithio ar brosiectau HIV/AIDS

* Ffilmiau byrion * Stondin Nadolig

Am fanylion pellach cysylltwch â: 01248 353574 / bniclas@christian-aid.org