29.11.07

Dau ddigwyddiad yn Nhrefor yr wythnos hon

Yn Festri Maesyneuadd, Trefor, am 7pm ar nos Iau 29 Tachwedd, bydd y ffilm 'Black Gold' yn cael ei dangos.

Ffilm ddogfen yw 'Black Gold' sy'n son am anghyfiawnder y diwydiant coffi. Mewn rhai rhannau o'r byd, mae ffermwyr yn derbyn 24c am kilo o goffi tra bo ninnau yn talu dros bunt am un gwpanaid yn y wlad hon. Am ragor o wybodaeth am y ffilm, cliciwch yma.

Hefyd yn Festri Maesyneuadd, Trefor, nos Sul yma, 2 Rhagfyr, am 5.30, cynhelir Gwasanaeth Sul AIDS y Byd.

Cynhelir y gwasanaeth ar yr un penwythnos a Dydd AIDS y Byd, 1 Rhagfyr. Am ragor o wybodaeth am yr afiechyd ac am y digwyddiad hwn a drefnir gan y National AIDS Trust, cliciwch yma.