29.11.07

Gwasanaeth Diwrnod AIDS y Byd

RHAGFYR 1

GWASANAETH DIWRNOD AIDS Y BYD


Mae Cymorth Cristnogol a Terrence Higgins Trust Cymru yn dod at ei gilydd unwaith eto i gofio am bobl sydd yn byw efo, neu wedi’u heffeithio gan HIV/AIDS. Fe gynhelir gwasanaeth cenedlaethol i Gymru yn y Senedd ym Mae Caerdydd o 3-4pm. Siaradwyr i gynnwys yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas AC, Fatima Koshokova o Rainbow, un o bartneriaid Cymorth Cristnogol yn Kyrgyzstan, a chynrychiolwyr o Terrence Higgins Trust Cymru.

Cysylltwch ag Aled Pickard o Cymorth Cristnogol os hoffech fynychu’r gwasanaeth neu am fanylion pellach – 029 2084 4646 – apickard@cymorth-cristnogol.org