20.8.07

Datblygu Sgiliau 2007


Yn dilyn llwyddiant y diwrnod 'Datblygu Sgiliau' a gynhaliwyd dan nawdd AGAPE / Undeb yr Annibynwyr Cymraeg y llynedd, cynhelir diwrnod arall o sesiynau ar gyfer arweinwyr a darpar-arweinwyr ein heglwysi.

Dewch yn llu i Ganolfan y Morlan, Aberystwyth, ar ddydd Sadwrn 22 Medi 2007! Am fwy o fanylion, anfonwch air: undeb@annibynwyr.org