14.8.07

Cynhadledd MEC, Aberystwyth


20-24 Awst 2007


Wythnos nesaf bydd cynhadledd flynyddol Mudiad Efengylaidd Cymru'n cael ei chynnal yn Aberystwyth.


Bydd y cyrddau'n cael eu cynnal yng Nghapel y Morfa, Maes y Frenhines, Aberystwyth, gyda seminarau yng Nghanolfan St Paul, Morfa Mawr, Aberystwyth.
Trefnir cyfarfodydd ar gyfer y plant dan ofal Prysor Davies yng Nghanolfan St Paul yn ystod anerchiadau boreuol y Gynhadledd.


Steffan Jones o Aberystwyth fydd yn arwain y cyrddau gweddi boreuol, a'r Parch. Sulwyn Jones o Ferthyr Tudful yn gwneud yr anerchiadau boreuol, ar y thema Joseff.


Dyma amserlen yr wythnos:


Dydd Llun


7.30yh Capel y Morfa Oedfa dan ofal Dewi Tudur Lewis (Talsarnau)


Dydd Mawrth


9.00yb Festri Capel y Morfa Cyfarfod Gweddi dan arweiniad Steffan Jones


11.30yb Canolfan St Paul Seminar Efengylu Personol (Roger Thomas)
Seminar yr Ifanc (Huw Roderick)

Capel y Morfa Cyfarfod Blynyddol MEC


7.30yh Capel y Morfa Oedfa dan ofal Jonathan Thomas (Rhydaman)


Dydd Mercher


9.00yb Festri Capel y Morfa Cyfarfod Gweddi dan arweiniad Steffan Jones


11.30yb Canolfan St Paul Seminar Datblygu Meddwl Beiblaidd (Lewis Roderick)


2.30yh Y Prom Cyfarfod Awyr Agored


7.30yh Capel y Morfa Oedfa dan ofal Graham Daniels (Christians in Sport)


Dydd Iau


9.00yb Festri Capel y Morfa Cyfarfod Gweddi dan arweiniad Steffan Jones


11.30yb Canolfan St Paul Seminar Cristion Dan y Llif-Oleuadau (Graham Daniels)
Seminar Gwaith Mewn Ysgolion (Anne Davies a Gwen Emyr)
Seminar Efengylu Personol (Irfon Parry)


7.30yh Capel y Morfa Oedfa dan ofal Wyn Hughes (Caerdydd)


Dydd Gwener


9.00yb Festri Capel y Morfa Cyfarfod Gweddi dan arweiniad Steffan Jones


7.30yh Capel y Morfa Oedfa dan ofal Evan George (Llanelli)

Croeso i bawb!