2.7.07

Torri Syched ar 1 GorffennafNeithiwr fe gawsom noson arall o 'Dorri Syched' (addoliad cyfoes) yn Nhafarn y Cwps! Cafwyd un o'r criwiau mwya' ers diwedd y tymor coleg, a braf iawn oedd croesawu rhai wynebau newydd i'n plith. Gobeithio eu bod wedi cael bendith o'r addoliad ac y byddant yn ymuno hefo ni eto!

Cychwynnodd Hawys y cyfarfod hefo darlleniad o lythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid (12:12-31) wedi'i ddilyn gan rhai caneuon mawl cyfoes. Tua hanner ffordd trwy'r cyfarfod, rhannodd y grwp yn ddau am gyfnod o weddi agored.

Roedd hi'n benblwydd ar Gwenno Dafydd (y sawl a feddyliodd am yr enw 'Cristnogblog'!) a rhannwyd darnau o gacen ar ddiwedd y cyfarfod.

Gobeithio na chafodd gitar acwstic Andras unrhyw ddifrod parhaol yn dilyn yr ergyd a gafodd wedi i'r strap ddatgysylltu!!!

Byddwn yn cyfarfod yn yr un man (Y Cwps) ar yr un amser (8.30) yr wythnos nesaf! Croeso i unrhyw un a hoffai ymuno hefo ni!