1.7.07

Cyfarfodydd Blynyddol Undeb yr Annibynwyr


O ddydd Iau tan ddydd Sadwrn, 5-7 Gorffennaf, bydd Undeb yr Annibynwyr yn cynnal ei Gyfarfodydd Blynyddol yn Venue Cymru, Llandudno.

Yn ychwanegol at y cynadleddau arferol, bydd y Parchg. John Pritchard, Llanberis, yn pregethu yng nghapel St Davids, Craig-y-don, nos Iau, bydd cyflwyniad plant a ieuenctid nos Wener, a'r Llywydd newydd, y Parchg Dewi Myrddin Hughes yn traddodi ei anerchiad o'r gadair am 2.30 pm dydd Sadwrn.

Mae llawer o bethau eraill yn digwydd yn ystod y tridiau. I weld y rhaglen lawn, ewch i http://www.annibynwyr.org/

Os ydych yn ardal Llandudno, mae croeso i chwi alw i mewn unrhyw amser i Venue Cymru! Mae'r Annibynwyr yn bobl groesawgar dros ben!