1.7.07

Criw Aber yn 'Manylu'!


Heddiw mi fuodd 6 ohonom ni'n recordio rhaglen radio 'Manylu' ar BBC Radio Cymru. Y sefyllfa oedd 6 ohonom ni mewn stiwdio fach yn Aber; Aled Jones Williams (ficer o Borthmadog) yn y pen arall a Gwilym Owen yn y canol! Trafodaeth am hanfod Cristnogaeth oedd hi ac ydi Duw yn ddelwedd neu'n fod real?! Dwi ddim am ddatgelu be gafodd ei ddeud, bydd rhaid i chi wrando am 6, nos Lun (fory) i gael clywed y drafodaeth (hynod o ddifyr!) yn ei chyfanrwydd! Rhowch eich sylwadau isod!!!
Wnaethoch chi fethu'r rhaglen? Neu efallai eich bod eisiau ei chlywed eto! Os felly, pwyswch ar y linc isod ... (mae'n cymryd rhai eiliadau)