1.7.07

Adolygiad byr o'r gynhadledd Un-dydd Eglwysi'r Gogledd

Dydd Sadwrn (Mehefin 30ain) cafwyd y cyfle i gyfarfod yn Ysgol Tryfan, Bangor i wrando ar anerchiadau gan y Gweinidog Martin Williams, Pontarddulais. Mae'n bleser i ddweud bod cynrychiolaeth helaeth gan nifer o Egwlysi a Capeli'r gogledd wedi mynychu'r cyfarfod, er engraift aelodau Capel Cildwrn, Llangefni, Eglwysi Gwyrfai ac Ardudwy, Capel y Ffynon Bangor a Eglwys Bae Colwyn i enwi dim ond ychydig. Roedd yn gyfle gwych i gyfarfod ffrindiau newydd yn y ffydd ac i adfer hen sgyrsiau a ffrindiau a oedd wedi colli cysylltiad dros y blynyddoedd. (Engraifft o hyn oedd dad yn siarad efo pobol am ionks!!)

Dwi yn meddwl bod fi yn iawn i ddweud mai pregeth syml a gafywd gan Martin Williams ond un hynod bwysig a un ma nifer yn anghofio. Canolbwyntio ar gyfrifoldeb ni fel Cristinogion/Capelwyr/Eglwyswyr oedd prif neges y pregethu, ac i anog pobol sydd gyda arwyddion ffydd yn ein Capeli i bregethu gyda'r bwyriad yn y pendraw i dyfu yn y nifer o bobl i efengylu drwy bregethu neu yn annffurfiol. Ar dyletswydd sydd gynnom i efengylu dim ots faint yw ein hoedran.

Rhufeiniaid 10:14
"Pa fodd gan hynny y galwant ar yr hwn ni chredasant ynddo? a pha fodd y credasant yn yr hwnni chlywasant amdano? a pha fodd y clywysant, heb bregethwr."

Pwynt arall a roddwyd ger ein bron gan Martin oedd yr atgof sydd gennym Gristnogion yma yng Nghymru o'r wlad a oedd yn arfer bod yn deyrnas lle yr oedd Duw yn troedio ynddi. A bellach bod ni wedi troi i ffwrdd o'r cyfnod yna fel gwlad. Dwi yn credu bod yr adnod uchod yn arwydd pendant o'n syddogaeth yma yng Nghymru. Sut y mae angredinnwyr am gredu heb glywed y neges ganddom?

Diwrnod arbennig a gafwyd, biti am y glaw ddo. Hyfryd gweld gymaint o blant yna hefyd yn hytrach na dim ond y gynhedlaeth hyn fel sydd wedi bod ers ychydig o flynyddoedd yn gynhadleddau'r Gogledd.