11.7.07

Arglwydd, agor fy ngwefusau, a bydd fy ngenau yn mynegi dy foliant


Nos Lun ddwytha', bu pump ohonom yn astudio Salm 51 yn nhy Hawys yn Aberystwyth. Dan arweiniad Owain Roberts, cawsom ychydig o gefndir ac esboniad o'i chynnwys cyn edrych ar yr adnodau a oedd wedi ein taro. Dilynwyd yr astudiaeth gan gyfnod o weddi.
Testun arferol ein astudiaeth Feiblaidd y tymor hwn yw'r bregeth ar y mynydd a byddwn yn mynd yn ol at honno yr wythnos nesa'. Croeso i unrhyw un ymuno hefo ni!