7.7.07

Yr wythnos sydd i ddod ...


Dyma rai digwyddiadau a fydd yn cael eu cynnal yn Aberystwyth yr wythnos hon os hoffech ymuno gyda ni:

Torri Syched: noson o addoliad cyfoes a gweddi am 8.30pm yn nhafarn y Cwps

Astudiaeth Feiblaidd: cyfle i astudio'r Beibl, i gael trafodaeth ac i gymdeithasu am 7.30pm nos Lun. Cysylltwch a fi os hoffech ddod!
Pel-droed: cyfle i bawb sydd a diddordeb mewn chwarae pel-droed i ddod at ei gilydd am gem ar nos Fercher am 7.30pm.

Cyfarfod Alffa: cyfarfod i drefnu'r cwrs Alffa a fydd yn rhedeg o fis Medi ymlaen. Os oes gyda chi syniadau neu sylwadau, cysylltwch!