12.7.07

Trefnu Alffa

Heno daeth criw ohonon ni at ein gilydd er mwyn dechrau gwneud trefniadau ar gyfer rhedeg cwrs Alffa fis Hydref yn Aberystwyth. Bydd y cwrs yn dechrau ar 3 Hydref 2007 ac yn rhedeg tan y Nadolig. Mae'r cwrs yn canolbwyntio ar sylfeini'r ffydd Gristnogol gyda sgyrsiau fel 'Pwy yw Iesu?' a 'Pam wnaeth Iesu farw?' a digonedd o gyfle i drafod ac i gymdeithasu.Buom yn gwneud trefniadau ...ac yn cymdeithasu ...


Yn ystod y cwrs bydd cyfle i bawb sydd yn mynychu i dreulio penwythnos i ffwrdd mewn canolfan yng nghanol golygfeydd prydferth Beddgelert er mwyn dod i adnabod ein gilydd yn well gan dreulio amser yn trafod yr Ysbryd Glan a'i waith, yn gweddio, yn addoli ac yn cymdeithasu.

Os hoffech gyfrannu mewn unrhyw ffordd at redeg y cwrs Alffa yn Aberystwyth gadewch i ni wybod! Byddem yn gwerthfawrogi'ch gweddiau a'ch cefnogaeth.