30.6.07

Anfon allan Llythyr Gweddi Gobaith i Gymru

Mae’n debyg iawn bod y rhan fwyaf ohonoch chi wedi clywed am Beibl.net – aralleiriad cwbl wreiddiol a chyfoes o’r Testament Newydd. Fodd bynnag, mae’n bosibl nad ydych chi’n gwybod mai’r elusen sy’n cynnal y gwaith yw Gobaith i Gymru (GiG). Ewch i http://www.gobaith.org/ i ddarganfod mwy am weledigaeth GiG! Yr wythnos hon mae Llythyr Gweddi GiG at gefnogwyr y gwaith wedi cael ei anfon ledled Cymru. Dilynwch y ddolen hon i gael gweld copi o’r llythyr diweddaraf. Os hoffech chi gefnogi gwaith GiG mewn unrhyw ffordd neu gael eich ychwanegu i restr cefnogwyr GiG (dim ond 3 gwaith y flwyddyn caiff y llythyrau eu hanfon allan!) cysylltwch â mi trwy e-bostio - owain.roberts@gmail.com neu ar Facebook.