30.6.07

Torri Syched yn Aberystwyth

Bydd criw ohonom yn dod at ein gilydd eto nos Sul yma (1 Gorffennaf) ar gyfer 'Torri Syched', cyfnod o addoliad yn yr ystafell uwchben Tafarn y Cwps, Aberystwyth.

Mae'n gyfle da i addoli, gweddio a chymdeithasu mewn awyrgylch anffurfiol a chyfeillgar!

Os ydych yn byw yn ardal Aberystwyth neu'n digwydd pasio drwodd ar nos Sul, dowch atom ni! Rydyn ni'n cyfarfod am 8.30yh!