26.6.07

Peidiwch felly a phryderu am yfory ...


Daeth saith ohonom at ein gilydd mewn fflat yn Aberystwyth heno 'ma i gael astudiaeth Feiblaidd ar Mathew 6:24-34. Rhodri Glyn oedd yn arwain, ac fe gawsom ein hatgoffa o'r pwysigrwydd o beidio a phryderu ac ymddiried yn Nuw: 'Prun ohonoch a all ychwanegu un funud at ei oes trwy bryderu?' (Mathew 6:27).

Cynhelir y cyfarfod nesaf yn nhy Andras a Rhun ar nos Lun, 2 Gorffennaf. Cysylltwch efo ni os oes gennych ddiddordeb ymuno yn yr astudiaeth.