24.6.07

hysbysebion am yr haf i oedolion ifanc!!


Dim ond hysbyseb byr iawn yw hwn am weithgareddau dwin teimlo sydd wedi'm bendithio i dros y blynyddoedd! reit, yn gynta....y gorlan! Mae'r gorlan yn le lle mae pobl yn dod i gael bwyd yn ystod yr Eisteddfod. Mae'r gorlan yn gyfle gwych i chi just cymdeithasu a phobl efallai, ond fwy na hynny, os 'da chi isho, i sharad am Gristnogaeth ac am eich profedigaeth chi, ac i wasanaethu yr holl bobl sydd yn y Sdeddfod. Yn ail, y gynhadledd! yn ystod mis awst mae cynhadledd yn cael ei gynnal yn Aberystwyth, a mae hwn yn wahanol i'r Gorlan. Cyfle, fwy na dim, i wrando ar anerchiadau a chyrddau gweddi, a chymdeithasu a christnogion erill yw hyn! felly, mae'r ddau beth yma yn ffordd gret i gristion wario ei haf...a chael llwyth o hwyl i fod yn onest! Flwyddyn dwytha, roedd Dechrau Canu, dechrau canmol yn ein recordio yn aberystwyth yn canu emynau! Yn bersonol, ges i lot o fwynhad a hwyl!!