26.6.07

Annibynwyr Dwyrain Morgannwg

Bore Sul 15fed Gorffennaf 10.00 - 12.30
Ysgol Plas Mawr, Tyllgoed, Caerdydd
Bore o ddathlu'r ffydd gyda'n gilydd
10.00 - Paned a stondin Masnach Deg
10.30 - Croeso a defosiwn byr
10.55 - Gweithgarwch i bob oed
Dan 7 - ELIN MAHER A NON LEWIS
7 - 11 oed - ROSAN SAUNDERS
Pobl Ifanc - ALED PICKARD (Cymorth Cristnogol)
Pawb Arall - Dewis o 3 seminar
Naill ai ROBIN WYN SAMUEL
Caethwasanaeth yn y Trydydd Byd
Neu ALED EDWARDS
Caethwasanaeth a Hiliaeth
Neu ALUN TUDUR
William Wilberforce
11.40 Gyda'n Gilydd : Defosiwn a chymun
12.30 Stondin Masnach Deg a Gwahanu