3.4.12

Emynau - Ysgol Undydd 2012

Ysgol Undydd 2012

CYMDEITHAS EMYNAU CYMRU

 
 Dr Eryn M. White : Llangeitho, Pantycelyn a'r emyn - Methodistiaid a chanu mawl yn y ddeunawfed ganrif 

Dr Brynley F. Roberts
 : Garfield H. Hughes, hanesydd emynyddiaeth

Dydd Sadwrn 
5 Mai 2012
10.30 - 4.00

Festri Bethel (Bedyddwyr)
Stryd y Popty, Aberystwyth

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Delyth G. Morgans
ymholiadau@emynau.org