10.3.11

Emynau - Ysgol Undydd

Ysgol Undydd 2011
CYMDEITHAS EMYNAU CYMRU
 
 Yr Athro Len Jones : Lyra Germanica - yr emyn Almaeneg yn ei wisg Gymraeg 
Yr Athro D. Densil Morgan : Awen Lewis Edwards, Y Bala
 Lansio 'Cân y Ffydd' : detholiad o ysgrifau Dr Kathryn Jenkins ar emynyddiaeth

Dydd Sadwrn 
30 Ebrill 2011 
11.00 - 4.00

Ysgol Diwinyddiaeth, Astudiaethau Crefyddol ac Astudiaethau Islamaidd 
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Llanbedr Pont Steffan

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Delyth Morgans
ymholiadau@emynau.org