9.10.08

Ethol Esgob newydd ym Mangor

Roeddw ni'n teimlo'n reit ddigalon bore ma ar ôl dychwelyd o Kyiv. Roedd bod yng nghanol bwrlwm y diwygiad yna wedi gwneud i mi sylwi o'r newydd beth oedd dyfnder yr argyfwng a'r tywyllwch ysbrydol a moesol yma yng Nghymru. Fe wnai bostio am Kyiv mewn manylder eto ond yn fras mae Kyiv yn le cyfoethog iawn yn y pethau sy'n cyfri ac mae Cymru'n boenus o dlawd yn y pethau sy'n cyfri. Fodd bynnag, erbyn amser cinio ches i fy nghalanogi rywfaint ar ôl clywed fod Esgobaeth Bangor wedi penderfynnu appwyntio Andy John fel Esgob newydd ac mi fydd hyn, gobeithio, yn agor y ffordd i Andy John olynu Barry Morgan fel Archesgob Cymru. Ar y cyfan mae angen i'r Anglicaniaid wneud mwy nag apwyntio'r bobl cywir i fod yn arf cenhadol blaenllaw yng Nghymru heddiw ond maen gam i'r cyfeiriad cywir gweld Esgob sy'n dilyn efengyl Duw ac nid tueddiadau'r oes yn cael ei apwyntio; chwa o awyr iach.

Mae hwn yn benodiad arwyddocaol iawn ac fe allai olygu gweld shift pwysig ac arwyddocaol o fewn yr Eglwys yng Nghymru; rhyw fath o re-refomation. Yr hyn sy'n 'bombshell' i'r sefydliad Anglicanaidd yw fod Andy John yn drwydal uniongred (neu efengylaidd os liciwch chi). Mae wedi dysgu Cymraeg yn rhugl ac dim ond pedwar a deugain oed yw e. Dydw i ddim yn adnabod Andy, fodd bynnag rwyf yn gyfarwydd ag ef a'i weinidogaeth oherwydd yn y 90au ef oedd Ficer Aberystwyth yn gweithio fel rhan o dîm Stuart Bell - mewn gair, fe fwriodd Andy John ei brentisiaeth mewn Plwyf efengylaidd-garesmataidd oedd yn gweld bendith, mae Andy felly yn gwybod be 'di be.

Mae llaw Duw yn amlwg iawn yn yr apwyntiad yma oherwydd ddechrau'r wythnos roedd y dewis o ffefrynnau yn edrych yn llwm iawn a ddim yn dangos unrhyw obaith o gwbl o weld yr Eglwys yng Nghymru yn apwyntio arweinydd newydd fyddai'n ei harwain at hen lwybr y Groes mewn ysbryd newydd. Dwi ddim yn rhy wybodus am ddaliadau a chredodau Anglicaniaid unigol ond dwi'n meddwl mod i'n gywir i ddweud fod Andy John wedi bod yn ddewis tra gwahanol i'r tri arall oedd yn cael eu hystyried fel ffefrynnau ddechrau'r wythnos - Meurig Llwyd, John Holdsworth a'r an-enwog Jeffrey John.

Mae penodiad Andy yn "devine intervention" yn wir.