1.10.08

Diwrnod i'r Brenin 2008


Ddydd Sadwrn, Hydref 4ydd bydd Diwrnod i'r Brenin yn cael ei gynnal rhwng 10.30 a 4.30 ar Faes y Sioe yn Llanelwedd. Gŵyl i'r teulu gyfan i ddathlu'n ffydd fel Cristnogion ydi hi. Alun Tudur fydd yn arwain yr oedfaon a bydd amrywiaeth o weithgraeddau i bawb o bob oed ar gael. Er mai Undeb yr Annibynwyr sy'n ei threfnu, mae croeso i bawb o bob enwad! Dewch yn llu!