23.8.08

Garin Jenkins yn Souled Out (rhan 4/4)

Cyfweliad a ffilmwyd yn nigwyddiad Souled Out yn y Bala nos Sul diwethaf lle mae'r cyn-chwaraewr Rygbi rhyngwladol Garin Jenkins yn trafod ei fywyd a'i ffydd ar, ac oddi ar y cae. Dyma'r bedwaredd o bedwar rhan.

Er nad yw trwch y cyfweliad yn Gymraeg mae natur y fideo yn Gymreig o leiaf ac maen galondid fod gan Garin Jenkins faich i ddysgu a gwell ei Gymraeg!