8.5.08

Yr Emyn Cymdeithasol

Ysgol Undydd
Cymdeithas Emynau Cymru

YR EMYN CYMDEITHASOL

Parchg Guto Prys ap Gwynfor
Dr E Wyn James
Dr Robert Pope

Festri Bethel (Bedyddwyr), Aberystwyth
Sadwrn, 17 Mai 2008
10.30 – 4.30

Cost y diwrnod fydd £15 (yn cynnwys coffi, cinio a the); y tâl am gofrestru’n unig fydd £5. Os y carech chi archebu lluniaeth, a wnewch chi gysylltu â Delyth Morgans cyn gynted ag y bo modd. Croeso cynnes i bawb.