24.4.08

Torri Syched yn y Cwps nos Sul!


Nos Sul nesa’ (27 Ebrill) fyny grisiau yn y Cwps am 8.30yh fe fydd criw ohonon ni’n dod at ein gilydd i addoli a chymdeithasu. Felly os hoffech chi gael y cyfle i ddod i wasanaeth/addoliad mwy anffurfiol dewch draw am dro! Croeso i bawb!

I'r rhai sydd ar Facebook mae grwp wedi cael ei sefydlu ar gyfer Torri Syched.