1.9.07

SAFE SAFE

'di cyrraedd caerdydd o'r diwedd, ar ol colli loads o styff ar hyd y ffordd. (eleri james - airbed? gwenno dafydd - hair clippers? unrhywun - cheques fi? *fy cheques) Odd y gorlan gymaint gwell (probly tua 1 biliwn gwaith gwell) nag arfer blwyddyn yma. odd y limbo thing just be odd angen ar y gorlan! odd yr efengylu gymaint mwy naturiol a roedd pawb ar y tim yn cymryd rhan. good move innit.

wedyn es i lawr i soul survivor (fel night security guard!) lle odd rhaid i fi aros lan rhwng 9yh a 9yb! ond odd y cyfarfodydd yn awesome. daeth tua 500 o bobl i Grist mewn un oedfa yn unig. odd yr addoliad yn spot on, a braint oedd cael addoli Arglwydd gyda 12,000 o bobl eraill. hefyd gwelon ni cannoedd o bobl yn cael eu iachau yn gorfforol ac yn emosiynol. mae'n hen bryd i ni dod a'r fath beth i Gymru.

nes i gal fy atgoffa dy ni ddim yn byw mewn amseroedd tywyll, dy ni just ddim yn tapio mewn i beth sydd da Duw ar ein cyfer ni. Mae'n rhaid i ni symyd fel mae'r pobl yma yn symud.

yna off a ni i TROEDYRHIW, lle mwya happening de Cymru.
wythnos exhausting ond mor bendithiol.

odd e'n amazing gweld gwyrthiau ar y strydoedd, gyda sawl un o bois mwya ryff y pentre yn cael eu iachau. ac hefyd yn gweld pobl yn dod i fewn i gapel odd erioed wedi neud o'r blaen. Odd y newid yn y Cristnogion yn awesome hefyd, a dyma ni'n gweld sawl un o'r hen bobl yn excited am efengylu unwaith eto.

ma na lot fwy o waith i wneud yn Nhroedyrhiw a dy ni'n edrych mlaen at cael mynd yn ol.

odd y canran oedd yn siarad Cymraeg yn suprisingly uchel.

wel na ni, haf exciting arall, edrych ymlaen at blwyddyn exciting arall tan yr un nesa nawr!

SAFE