24.9.07

Datblygu Sgiliau!

Cynhaliwyd diwrnod i ddatblygu sgiliau yng Nghanolfan y Morlan, Aberystwyth, ar ddydd Sadwrn. Wedi'i drefnu fel rhan o gynllun cenhadol Agape yr Annibynwyr, cafwyd sgyrsiau diddorol ar 'Wrando'n Ystyrlon', 'Arwain yn adeiladol', 'Cenhadu'n effeithiol' ac 'Addoli'n arbrofol'. Daeth dros 50 o bobl o wahanol rannau o Gymru ynghyd ar gyfer y gweithgareddau a chafwyd ymateb da i'r holl sesiynau!
Am ragor o wybodaeth am weithgareddau sy'n cael eu trefnu gan Undeb yr Annibynwyr, ymwelwch a gwefan Undeb yr Annibynwyr (gweler y rhestr dolenni ar ochr dde Cristnogblog).