19.7.07

TROEDYRHIW

safe safe, just yn blogio i ofyn i chi gweddio am yr wythnos o genhadaeth yn nhroedyrhiw sy'n cymryd lle rhwng Awst 22ain a'r 29ain.

mae'r wythnos yn cynnwys:
clybiau ieuenctid
clwb plant
digwyddiadau i'r henoed
pub quiz
helfa drysor
a 'parti yn y parc'

mae'r ymgyrch yn cymryd lle yng nghapel y bedyddwyr, Carmel.

croeso i chi ddod lawr (neu lan) os oes diddordeb da chi

ond plis gweddiwch